Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

Nyheter Sök
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98d1
Rättningar i systemversion 1.98d1 (2010-02-19)

01. Rättat: Webbanmälan - Hantering av kryssrutan "Auto" felaktig
Kryssrutan kan inte uppdateras i formulärläget. Markering i tabell-läget fungerar, men om man övergår till formulärläget "blankas" markeringen igen.
Felet introducerades i version 1.98d och är nu åtgärdat.

02. Rättat: Felaktig validering av e-postadress på elevfönstret
Valideringen av e-postadress på elev kan inte hantera mer än en e-postadress. Försöker man ange två st (vilket systemet kan hantera) får man alltid ett fel! Det fungerar ok på kursanmälanfönstret.
Felet är åtgärdat och samma validering görs nu på elev- och kursanmälanfönster.

03. Rättat: Webbanmälan - Apostrofer (') i företags- eller elevnamn ger fel i programmet
Programmet "spårar ur" om företags- eller elevnamn innehåller apostrof (').
Detta är nu åtgärdat.
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98d
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98d (2010-01-01)
01. Nyhet: Lokalens ort med i kurstillfällets tabell-läge
I kurstillfällefönstrets tabell-läge visas nu lokalens postort.

02. Nyhet: Varning om resultatenhet saknas på kurstillfälle och "fakturainforader"
Möjlighet att i styrregistret ange att "resultatenhet" är obligatoriskt. Om man inte fyller i resultatenhet på ett kurstillfälle eller en fakturainforad, får man en varning. Mer information i hjälpen!

03. Nyhet: Elevfältet "Tillhör" utökas till 40 tecken
Vissa avdelningsbeteckningar kan vara ganska långa. Vi har därför utökat antalet tecken i elevfältets kolumn "tillhör" till 40 tecken (från 20).

04. Nyhet: Frivillig varning om ordernr saknas på kurstillfälle (KUTF-debitering)
I version 1.98c infördes en möjlighet att varna om man på kursanmälan ej angav ordernr för ett företag där detta angivits som standard. Nu inför vi motsvarande kontroll på kurstillfälle (vid kurstillfälledebitering). Dvs. om man inte fyller i ordernr på ett kurstillfälle som debiteras ett företag som angivits "kräver ordernr", får man en varning.

05. Rättat: Ordernr-varning ges för kursanmälningar vid KUTF-debitering
Man får en varning (felaktigt) då man inte anger ordernr på en kursanmälan till ett kurstillfälle med KUTF-debitering. Detta skall inte ske, då man anger ordernr på kurstillfället i detta fall. Vi har nu åtgärdat detta.

06. Ändrat: Resultatenhet ändras ej på FINR vid ändring på kurstillfälle (KUTF-debitering)

Vid ändring av resultatenhet och/eller konto på kurstillfälle (projekt) vid KUTF(PROJ)-debitering, ändrades inte uppgifterna på fakturainforaderna (som är det egentliga fakturaunderlaget). Detta har nu ändrats så att en ändring på kurstillfälle eller projekt även uppdaterar FINR-raderna (vid KUTF/PROJ-debitering).

07. Rättat: Avbokade (ej krediterade) anmälningsavgifter EJ med i orderlägesrapporter
Tidigare (före version 1.98c) räknades ej anmälningsavgifter på anmälningar som avbokats (men där anmälningsavgiften inte krediterats) med i orderlägesrapporterna. I och med version 1.98c räknades dessa med, men samtidigt räknades även (felaktigt) ej fakturerad "slutkursavgift" med i rapporten. Detta har nu åtgärdats. Observera att felet endast uppträder om man använder anmälningsavgift (kräver modulen "Anmälningsavgift")!

08. Nyhet: Systembehörighet krävs för att ändra "fakturagrundande" uppgifter
I styrregistrets flik "Fakturering", har lagts upp en ny kryssruta ("Kreditering kräver sysbehörighet"). Om denna ruta är ikryssad kommer alla åtgärder på anmälningar (som innebär kreditering av faktura) att kräva systembehörighet. Detta inkluderar flyttningar och avbokningar. Som standard är rutan EJ ikryssad och detta innebär samma funktionalitet som i dag. Spärren påverkar även kurstillfälledebiteringar och projektdebiteringar. Dessutom spärras möjligheten att "manuellt" krediteringsmärka fakturor i fakturafönstret.

Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
 
© 1999-2024 Elbe-Data AB