Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Vulcan.Net

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

EP-KursAdmin 2000
10. Moduler


EP-KursAdmin 2000 Grund
Grundmodul som krävs i alla installationer. 2 nätverksanvändare ingår i grundutförandet. Utbyggnad kan göras till önskat antal användare. Rapportgenerator i runtime-utförande och ett stort antal standardrapporter ingår.

Anmälningsavgift
Hanterar del av kursavgiften som automatiskt genererad anmälningsavgift, som debiteras direkt efter kursanmälan. Ger även korrekt hantering av de båda avgiftskomponenterna vid annullering och ombokning av kursanmälan. Kräver tilläggsmodulen "Faktura Avancerad" för att användas.

Dokument
Hanterar externa dokument (bekräftelser, kallelser, kursintyg, kurskatalogsidor och namnskyltar). Kan vid utskrift samverka med t.ex. MS Word. Dokumenten kan i stället ersättas av automatiska e-postmeddelanden med standardiserat innehåll.

Excelkoppling
Möjliggör export direkt från ett fönster med urval av data till MS Excel. Man kan även via rapportdialogen exportera en "rapport" till Excel eller till en csv-fil (textfil).

Faktura
Hanterar fakturering med samfaktureringsmöjlighet per kundföretag/period, per kurstillfälle/period och per elev/period. Förutom fakturering av kurser kan automatiskt administrationsavgifter faktureras för av- och ombokningar av kursanmälningar.

Faktura Avancerad
Ger möjligheter till provfakturering och till användning av debiteringsplaner för periodiserad fakturering. Ger även möjlighet att fakturera "vad som helst", som t. ex. månadshyror för lokal, förberedelsetid och material. Kräver tilläggsmodulen "Faktura" för att kunna användas.

Fakturakoppling
Kopplingar till externa fakturerings- och ekonomisystem för helautomatisk hantering av fakturering och redovisning. Externt ekonomisystem förses automatiskt med kund- och artikelinformation förutom fakturainformation.

Kalenderexport
Möjliggör export av kalenderinformation (bokningar) för lärare (via SMTPMail) och lokal (export till fil). Man kan även få bokningsinformation för aktuellt kurstillfälle medskickat som bilaga till kursbekräftelse och kallelse (kräver SMTPMail).

Kursutvärdering (intern)
Innehåller ett lättanvänt hjälpmedel för insamling av kursutvärdering per kurstillfälle, lärare och lokal. Kan användas tillsammmans med extern modul (se nedan).

Kursutvärdering (extern)
Webbaserad lösning som möjliggör registrering av utvärderingar över internet/intranet. Innehåller en administrationsdel med statistikmöjligheter. Kräver den interna modulen (se ovan) för att fungera.

Marknadsföringsstöd
Innehåller ett lättanvänt marknadsföringshjälpmedel. Används för kundkontaktarbete med automatisk bevakning och för initiering och uppföljning av selektiva utskick. Fungerar tillsammans med MS Word och E-postprogram. I modulen ingår bl. a. funktionen "Ekonomiöversikt" och "Dokumentöversikt" som ger ekonomiskt underlag och överblick rörande utsända dokument vid säljkontakter.

Rapportgenerator
Innehåller en komplett rapportgenerator med vars hjälp användaren själv kan komponera rapporter.

SMTP-mail
Avancerad hantering av utskick av elevdokument via e-post. Använder SMTP-server för utskicken. Möjlighet att förhandsgranska meddelanden med hantering av bilagor.

Tidsbokning
Innehåller funktioner för tidsbokning av resurser vid tidplanering av kurstillfällen. Användning av denna modul ger skydd mot dubbelbokning av resurser och ger också möjlighet att skriva ut t.ex. lärar- och lokalscheman.

Webbanmälan
Innehåller funktioner för att kunna hantera intresseanmälningar och kursanmälningar från webbapplikation. Här ingår en enkel ASP-applikation som kan användas som "mall" för visning av kursutbud med koppling till kursanmälan via webben.
Vi kan även hjälpa till att utnyttja befintliga anmälningsmail som indata till modulen.

 
© 1999-2021 Elbe-Data AB