Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Vulcan.Net

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

EP-KursAdmin 2000
2. Kundregister

  • Kundregistret är organiserat i två nivåer: företagsregister och elevregister. Ett företag kan kopplas till annat företag som är moderorganisation och även till ännu ett annat företag om detta ska vara fakturamottagare. Ett företag kan även förses med en kundkategori och en branschtillhörighet.

  • Per företag finns översiktsinformation att användas vid kundkontakt. "Ekonomiöversikt" visar all köpt utbildning med nettobelopp, verkliga rabatter och summor. "Dokumentöversikt" innehåller alla dokument som framställts till personer inom företaget.

  • En elev kan vara "fristående" privatelev eller kopplad till ett företag. Person i elevregistret kan samtidigt vara systemanvändare, elev, kontaktperson, lärare och fakturareferens.

  • Elever (personer allmänt) kan förses med flera elevkategorier som sedan kan användas för utsökning vid marknadsbearbetning.

  • Funktionalitet finns för att enkelt byta företagstillhörighet på en elev och för att slå ihop dubbletter av företag och elever till enstaka sådana, allt med korrekt hantering av statistik.

  • Elev kan kopplas till godtycklig kontaktperson, som då kan fungera som dokumentmottagare i elevens ställe.

  • Företag eller person i elevregistret kan ringas upp på telefon eller tillsändas e-post direkt från resp. registerfönster.

  • Postort och, vid utländsk adress även land, kan erhållas automatiskt efter angivet postnummer vid registrering av adressuppgifter.

Klicka för att förstora!

 
© 1999-2021 Elbe-Data AB