Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Vulcan.Net

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

EP-KursAdmin 2000
6. Fakturering

  • Kursanmälningars deltagaravgift eller kurstillfälles/projekts framförhandlade totalpris (s.k. kurstillfälle- eller projektdebitering) är faktureringsgrundande. Upp till 3 parallella avgifter med relaterade momsprocentsatser kan användas/rubriceras samtidigt, t. ex. "Utbildning", "Kost" och "Material.".

  • Samlingsfaktura kan erhållas per kurstillfälle/projekt och företag eller per tidsperiod och företag. Om fakturareferens angetts sker uppdelning av fakturor med hänsyn till detta. Fakturorna är tydligt specificerade med utbildningens namn och tidpunkt och kursdeltagarnas namn.

  • Kunds ordernummer kan anges på kursanmälan eller på kurstillfälle/projekt och visas då på fakturan.

  • Fakturor kan förses med till eleven hörande företags adress, annat företags adress eller kursdeltagares privata adress.

  • På ett visst företag kan generell hänvisning läggas in som innebär att annat företag (t. ex. koncernkontor) alltid blir fakturamottagare i dess ställe.

  • Fria fakturarader som enbart textrader eller text/beloppsrader kan läggas upp godtyckligt både på kursanmälan som vid projekt- eller kurstillfälledebitering.

  • Fakturering kan delas upp godtyckligt enligt fritt bestämd tidplan (avropsförfaranden, hyreskaraktär, förskott eller efterskott etc.).

  • Provfakturering kan göras för att i förväg se fakturadispositioner och övrigt utfall av fakturering utan att några "produktionsregister" påverkas.

  • Fakturor, som produceras i samma beräkningsomgång, kan förses med en generell avgift/generellt belopp med tillhörande spontant komponerad text. Till beloppet kan valfri momssats kopplas. Även en generell anmärkningstext kan anges på en sådan omgång fakturor.

  • Kopplingar till ett flertal kända externa fakturerings- och ekonomisystem finns färdiga. Vid användning av dessa bortfaller faktureringsarbetet helt som arbetsmoment, vilket innebär en mycket stor tidsvinst! Förutom automatisk fakturering sker även automatisk överföring till kundreskontra och bokföring.

Kursanmälan

 
© 1999-2021 Elbe-Data AB