Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Vulcan.Net

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

EP-KursAdmin 2000
5. Anmälningsfunktioner

  • Kursanmälning kan göras utifrån given elev mot ett eller flera kurstillfällen/projekt eller utifrån givet kurstillfälle/projekt mot en eller flera elever.

  • En kursanmälan kan i stället för att avse en enstaka specificerad elev via kontaktperson avse ett antal ospecificerade kursdeltagare.

  • Upp till tre olika kursavgifter kan separat hanteras för kursanmälan och dessa kan visas specificerade på faktura. Varje avgift kan knytas till en egen momsprocentsats. I företagsregistret registrerad kundrabatt påverkar kursanmälningarna för företagets elever automatiskt.

  • En kursanmälan kan via särskilda funktioner flyttas från ett kurstillfälle till ett annat eller tas bort. Man har därvid möjlighet att få automatisk fakturering av omboknings- eller avbokningsavgifter. Vid av- och ombokningar tillser systemet att kreditfakturor och korrigerade fakturor skapas automatiskt om så önskas.

  • Intresseanmälan kan användas som väntelista inför kursanmälan eller för att mäta efterfrågan på viss kurs eller visst projekt. Intresseanmälningar kan organiseras med hänsyn till anmälningsdatum eller med hjälp av särskild prioriteringskod.

  • Väntelista fungerar som Intresseanmälan men mot ett visst kurstillfälle. En sådan påverkas automatiskt vid en överbokning och vid annullering av en kursanmälan. Vid annullerad kursanmälan (avbokning) kan från väntelista nästa kursanmälan hämtas automatiskt, "som står på tur".

  • Kursanmälningar kan tas in via webbapplikation. Via särskild funktionalitet godkänds och kompletteras anmälningarna innan elev- och anmälningsuppgifter kommer in i systemets register.

  • Särskild programfunktionalitet finns för att snabbt och bekvämt hantera anmälningar till certifieringstester och liknande korttidsaktiviteter.

  • Faktureringsgrundande uppgifter på en kursanmälan kan ändras även om kursanmälan fakturerats. Därvid skapas kreditfaktura och, om så önskas, ny ersättande faktura automatiskt. Principen är att "källan" till ett uppkommet faktureringsfel rättas varvid faktureringen automatiskt korrigeras.

  • Efterregistrering på Kursanmälningar kan göras av närvarotid och för att markera godkänt/ej godkänt resultat. Det sistnämnda kan kopplas som villkor för att få ut kursintyg / diplom.

Kursanmälan

 
© 1999-2021 Elbe-Data AB